Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Inklusionsgrundlag

Tofthøjskolens inklusionsgrundlag tager udgangspunkt i skolens kerneopgave - elevernes udvikling og trivsel – sådan som den udtrykkes i skolens mission:

Det er vores mission at sikre, at alle elever på Tofthøjskolen tilegner sig den viden, de færdigheder og de kompetencer, der er nødvendige, for at de kan trives, udfolde deres fulde potentiale og dannes til livsduelige medborgere.

For at dette kan lykkes må skolens elever føle sig såvel fysisk, som socialt og fagligt inkluderet i det daglige læringsmiljø. Det er de professionelle voksnes opgave at sikre dette. Derfor vil vi vedligeholde og udbygge et professionelt mindset, der

  • tager udgangspunkt i troen på og kærligheden til det enkelte barn
  • erkender, at alle gerne vil, hvis de kan
  • har høje ambitioner på egne og andres vegne
  • tør diskutere kvalitet i undervisning og pædagogisk arbejde
  • satser på stærke fællesskaber
  • tror på at vi kan mere sammen end hver for sig
  • forpligter sig på fælles viden, fælles sprog og loyalitet overfor fælles aftaler

Fælles viden, fælles arbejdsmåder og fælles sprog er grundlaget for at opbyggevinkluderende fællesskaber. Kendetegnende for Tofthøjskolens fælles udgangspunkt er et fokus på relationspædagogik og arbejde med lp-modellen. Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde er derfor, at vi tænker systemisk - vi ved at adfærd skal analyseres kontekstuelt og at vi voksne har ansvaret for at udvikle den pædagogiske kontekst til gavn for den enkelte elev - og vi arbejder systematisk - vi har en række fælles værktøjer, der hjælper os med at analysere, undersøge, skabe hypoteser, afprøve og udvikle pædagogiske praksis (fx, læringshandleplanen, neuropædagogiske modeller, lp-modellen, SMART-mål m.fl.).

Tofthøjskolen har en lang tradition for teamsamarbejde. Vi arbejder på, at denne tradition i endnu højere grad betyder, at vi arbejder sammen om konkret undervisning, at vi bliver klogere på hinandens praksis og drøfter hvad god kvalitet er, og at vi tager fælles beslutninger om mål, forløb, evaluering og feedback i undervisningen. Skriftlighed om udvikling af teamsamarbejdet er samlet og kan ses på hjemmesiden Teamsamarbejde på Tofthøjskolen. Fra skoleåret 19/20 har det været et fælles fokus at opbygge fælles viden om neuropædagogikkens indsigter og modeller for at kunne bruge denne som udgangspunkt for gode pædagogiske beslutninger.

En række funktioner på skolen har stor betydning for den inkluderende indsats: Skolens vejledere er samlet i PLC-teamet. Teamet har formuleret en plan for vejledning som for hvert skoleår danner baggrund for vejledernes arbejde. Ligeledes har PLC-teamet drøftet succeskriterier for skolens udvikling. Inklusionsvejleder har en central koordinerende og vejledende rolle her. Ligeledes er arbejdet med trivsel som skolens trivselspersoner står i spidsen for af stor vigtighed for inklusionsindsatsen. Skolens ledelse har den overordnede koordinerende rolle i forhold til inklusion på den måde, at der for hver afdeling på skolen (indskoling, mellemtrin, udskoling og strukturklasse) er en afdelingsleder, der i samarbejde med inklusionsvejleder og skolens psykolog sørger for at sikre sammenhæng, koordination og kommunikation i forhold til enkelte elevs forløb.

Tydelige procedurer og arbejdsgange er med til at gøre arbejdet nemmere og sikre kvaliteten i det enkelte forløb. Eksempler på sådanne procedurer er dokumenterne Læringshandleplan, Vejen til hjælp, Mødetyper og opgaver i forbindelse med disse samt Vejledning i at skrive og udfylde diverse dokumenter.

En af Tofthøjskolens styrker er, at skolen har en specialklasserække - strukturklassen. Dette giver flere fordele i forhold til inklusion. For det første gør det, at mange medarbejdere på skolen har viden om og erfaring med specialpædagogik. Denne viden skal i så høj grad som muligt også komme skolens almenmiljø til gode. Derfor planlægger vi arbejdet således, at de fleste medarbejdere i strukturklassen også har timer i almenklasser. For det andet arbejder vi løbende med at inkludere eleverne i strukturklassen i almenmiljøet i et tempo og på en måde, der reflekterer den enkelte elevs behov og kompetencer. For det tredje giver det mulighed for at udnytte de miljøer og kompetencer, der befinder i og omkring strukturklassen i det inkluderende arbejde i almenklasserne.

Skole/hjem-samarbejdet på Tofthøjskolen er rammesat af skolebestyrelsens princip for samarbejdet mellem skole og hjem. Dette kan tilgås og læses via dette link. Skolen har på skolebestyrelsens initiativ de sidste 4-5 år revideret og revitaliseret arbejdet med Den Gode Klasse blandt andet som instrument i samarbejdet om inklusion og gode læringsfællesskaber.

Der er udarbejdet en grundig beskrivelse af arbejdet med Den Gode Klasse til brug for både forældre og medarbejdere på skolen. Denne kan læses i dette dokument