MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Tofthøjskolens værdigrundlag (eller værdiregelsæt som det hedder i Folkeskolelovens §44 stk. 4) er blevet til i en proces, hvor både elever, forældre og personale bidrog. Efterfølgende er værdiregelsættet godkendt af skolebestyrelsen:

Mission:

 • På Tofthøjskolen vil vi give plads til alle
 • På Tofthøjskolen er trivsel et fælles ansvar.
 • På Tofthøjskolen vil vi samarbejde på et højt fagligt niveau i alle fællesskaber.

 

Vision: Tofthøjskolen skal være et sted, hvor alle bidrager til at skabe et spændende, sjovt og lærende miljø. 

Værdier:

TRYGHED - er fundamentet for udfoldelse. Kun når vi oplever tryghed, er vi klar til at søge viden og opleve verdenen.

Derfor vil vi:

 • være åbne over for hinanden.
 • give varme og nærhed.
 • gøre hverdagen overskuelig.
 • vise tillid til omgivelserne.

 

SAMARBEJDE - er forudsætningen for at børn, personale og forældre kan nå fælles mål. I samarbejdet kan vi nå meget længere end hver for sig. Ingen kan alene løfte skolens opgave.

Derfor vil vi:

 • tage hinanden alvorligt.
 • tage medansvar for at skabe og nå fælles mål.
 • skabe dialog mellem ligeværdige mennesker.
 • engagere os.

 

RESPEKT - er grundlaget for, at alle uanset holdning, evner og forskellighed kan opnå fælles resultater.

Derfor vil vi:

 • passe på vore fælles omgivelser.
 • sige vores mening uden at krænke hinanden.
 • holde aftaler.
 • respektere hinandens arbejdsopgaver.

 

FORSKELLIGHED - er kilden til forandring og nyskabelse.

Derfor vil vi:

 • være fordomsfrie.
 • bruge hinandens stærke sider.
 • acceptere hinanden som vi er.
 • bruge mangfoldigheden til gavn for helheden.